تعبیر خواب عصا و چوبدستی

به گزارش تور کانادا، با تعبیر خواب عصا، تعبیر خواب چوبدستی، تعبیر خواب گم کردن و دزدیدن عصا، تعبیر خواب عصای شکسته و تعبیر خواب داشتن دو عصا همراه ما باشید.

تعبیر خواب عصا و چوبدستی

سرویس سرگرمی - خواب ها و رویاها می توانند راهنمای ما باشند، زیرا حقیقت مربوط به نقاط ضعف و قوت ما را به خوبی نشان می دهند. خواب بینشی کاملا جدید به ما می بخشد تا بتوانیم به استقبال آنچه که در پیش رو داریم برویم. بنابراین آگاهی از فضای کلی خواب و فهم نمادهای موجود در آن لازم است. برای درک بیشتر رویاها همراه مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران باشید.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است که:

عصا و چوبدستی: کمکی از خود شخص برای حمایت از خود، مثلا باورهای خاص یا دوستانی که دارد، چیزی که می توان بدان تکیه کرد.

تعبیر خواب عصا و چوب دستی

ابن سیرین می گوید:

 • تعبیر خواب عصا، مردی عظیم می باشد.
 • اگر در خواب ببینی عصا در دست داری، تعبیرش این است که عظیمی و جاه و منزلت به دست می آوری.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن عصا به خواب بر سه وجه است.

 1. پادشاه
 2. مردی عظیم
 3. قوت درکارها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب. چنان چه در خواب ببینید عصایی در دست دارید یا به شما کمک می گردد یا خودتان توانایی انجام کارهایی را در پیش دارید با قدرت کامل می یابید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • عصا و چوبدستی: زجر و عذاب
 • عصای جادویی: شما با اتفاقات عجیب و غریب روبرو خواهید شد

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن عصا در خواب، علامت آن است که با بی دقتی قراردادی را امضاء می کنید.
 • اگر خواب ببینید هنگام پیاده روی از عصا استفاده می کنید، علامت آن است که تحت تسلط حرفهای دیگران زندگی خود را اداره خواهید کرد.

اچ میلر می گوید: اگر خواب ببینید که با عصا راه مى روید، نشانه آن است که ممکن است دچار زیان مالى شوید.

تعبیر خواب راه رفتن به کمک عصا

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که لنگ بود و به عصا می رفت، دلیل است که از کسی کمک خواهد و مرادش برآید.

تعبیر خواب گم کردن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید عصایی داشته اید و آن را گم نموده اید خوب نیست. و اگر عصایی بیابید که قبلاً نداشته اید فرصت خوبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است.

ابن سیرین: اگر ببینی عصای خود را از دست داده ای، عظیمی و جاه و منزلت خود را از دست می دهی

تعبیر خواب عصای باشکوه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می آورد.
 • اگر عصایی از چوب آبنوس داشته باشید بر مردی محکم و پایدار اما خشک که سود او کمتر عاید دیگران می گردد متکی می گشت.

تعبیر خواب دزدیدن عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می گردد.

تعبیر خواب داشتن دو عصا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

تعبیر خواب عصای شکسته

اچ میلر: دیدن عصاى شکسته در خواب، بیانگر آن است که سلامتى کامل دارید.

منبع: setare.com
انتشار: 5 آذر 1399 بروزرسانی: 5 آذر 1399 گردآورنده: tour-canada.ir شناسه مطلب: 785

به "تعبیر خواب عصا و چوبدستی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب عصا و چوبدستی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید