توانمندی های جهاددانشگاهی در دوران تحریم آشکار شده است

به گزارش تور کانادا، خبرنگاران/قم رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم گفت: جهاددانشگاهی همیشه در طول انقلاب، توانمندی های خود را در شرایط تحریم به خوبی نشان داده است.

توانمندی های جهاددانشگاهی در دوران تحریم آشکار شده است

محمد حیدری امروز در حاشیه بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم عنوان نمود: جهاد دانشگاهی نهادی مستقل و غیر دولتی است که با روحیه انقلابی در تحقق رسالت های فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی در ابتدای انقلاب اسلامی تشکیل شد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اضافه کرد: این نهاد علمی و پژوهشی و فرهنگی، در انقلاب فرهنگی توانست با استفاده از نیروهای متخصص، ارتباط میان دانشگاه و جامعه را مستحکم تر کند و جوانان تحصیل نموده دارای توانایی های علمی را جذب کند و به شناسایی نخبگان، بپردازد.

وی اعلام کرد: جهاددانشگاهی همیشه در طول انقلاب، توانمند ی های خود را در شرایط تحریم به خوبی نشان داده است، این نهاد انقلابی، با استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری از تکنولوژی و دانش فنی وارد عرصه های خدمت و ایجاد بازار کسب و کار شد.

حیدری عنوان نمود: دانشجویان در مسائل پژوهشی نیز ایده هایی دارند، از این رو مساله تجاری سازی ایده ها و تبدیل آن به کالا و محصول مطرح شد و در این باره دستاوردهای مهمی داشته ایم.

وی اعلام کرد: همچنین کوشش کردیم در حوزه آموزش و فرهنگ وارد شویم و فرهنگ اصیل انقلاب را توسعه دهیم و در این راستا چند ماموریت فرهنگی و پژوهشی و آموزشی را عملیاتی کردیم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم ادامه داد: بسیاری از تحصیلات در دانشگاه منجر به اشتغال نمی گردد، از این رو یکی از ایده های جهاد دانشگاهی شناسایی خلاء ها و احتیاجها و معرفی نخبگانی است که آموزش های تخصصی را سپری می نمایند.

وی گفت: جهاددانشگاهی قم 12 سال قبل فعالیت خود را شروع کرد و پایه کار در این جا پزشکی است، یکی از این ظرفیت ها درمان ناباروری است که به عنوان یکی از مسائل در سطح جهان شناخته می گردد چرا که 15 تا 20 درصد مردم جهان نابارور هستند.

حیدری اعلام کرد: 80 مرکز درمان ناباروی در کشور فعال است که 11 مورد برای جهاددانشگاهی است و ما جزء ده مرکز اصلی در کشور هستیم که با روش های نوین، هیچ بیماری احتیاج به رفتن به خارج از کشور ندارد، در حال حاضر نیز 15 درصد از بیماران خارج از کشور و 40 درصد خارج از قم هستند.

وی اضافه کرد: فراوری سلولهای بنیادین، برنامه نویسی در امور پزشکی، خبرگزاری های خبرنگاران و ایکنا و مرکز افکارسنجی ایسپا با روش علمی و ...از دیگر ظرفیت های جهاددانشگاهی است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اعلام کرد: یکی از برنامه های مهم جهاددانشگاهی ورود به تبیین و تبلیغ و اجرای بیانیه دوم گام انقلاب است تا از حالت شعاری بیرون بیاید و عملیاتی گردد، در این باره طرح ملی کشور را برای قم بومی کردیم و در هیات اندیشه ورز به آن پرداختیم و در این باره 7 کارگروه برای برگزاری نشست ها ایجاد کردیم.

وی توضیح داد: جهاد دانشگاهی در اشتغال خانگی نیز توانمندی های آموزشی را نشان داده است، در یکی از طرح ها 140 نفر شناسایی و توانمند سازی شدند، همچنین سهمیه 6500 نفری اشتغال خانگی به ما واگذار شد که طرح به تازگی شروع شده است.

حیدری عنوان نمود: زنان سرپرست خانواده برای اشتغال احتیاج به حمایت دارند و باید شرایط مناسبی برای پرداخت تسهیلات داشته باشیم، بعضی خانواده ها برای اشتغال خانگی به وامی 3 میلیون تومانی احتیاج دارند و باید بستر لازم برای تسهیل وام مهیا باشد.

وی گفت: طبق قانون هر حوزه ای باید ده درصد بودجه خود را به بخش خصوصی واگذار کند، این قانون بودجه در برنامه توسعه نیز آمده و تبصره 19 ماده 27 الحاق بودجه، بحث ظرفیت های خالی را مطرح نموده است که باید به بخش خصوصی واگذار گرددف ما انگیزه لازم و توانایی کافی درهیات علمی را داریم و باید طبق این قانون، حمایت شویم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اعلام کرد: این نهاد توانایی استفاده از ظرفیت های خالی را دارد و ما امکان انتقال دانش را در ابعاد مختلف داریم.

وی گفت: باید بخش دولتی فرصت رقابت را به بخش خصوصی بدهد و شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد و این امر احتیاج به حمایت دارد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم:

توانمندی های جهاددانشگاهی در دوران تحریم آشکار شده است

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم گفت: جهاددانشگاهی همیشه در طول انقلاب، توانمند ی های خود را در شرایط تحریم به خوبی نشان داده است.

محمد حیدری امروز در حاشیه بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم عنوان نمود: جهاد دانشگاهی نهادی مستقل و غیر دولتی است که با روحیه انقلابی در تحقق رسالت های فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی در ابتدای انقلاب اسلامی تشکیل شد.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اضافه کرد: این نهاد علمی و پژوهشی و فرهنگی، در انقلاب فرهنگی توانست با استفاده از نیروهای متخصص، ارتباط میان دانشگاه و جامعه را مستحکم تر کند و جوانان تحصیل نموده دارای توانایی های علمی را جذب کند و به شناسایی نخبگان، بپردازد.

وی اعلام کرد: جهاددانشگاهی همیشه در طول انقلاب، توانمند ی های خود را در شرایط تحریم به خوبی نشان داده است، این نهاد انقلابی، با استفاده از ظرفیت های موجود و بهره گیری از تکنولوژی و دانش فنی وارد عرصه های خدمت و ایجاد بازار کسب و کار شد.

حیدری عنوان نمود: دانشجویان در مسائل پژوهشی نیز ایده هایی دارند، از این رو مساله تجاری سازی ایده ها و تبدیل آن به کالا و محصول مطرح شد و در این باره دستاوردهای مهمی داشته ایم.

وی اعلام کرد: همچنین کوشش کردیم در حوزه آموزش و فرهنگ وارد شویم و فرهنگ اصیل انقلاب را توسعه دهیم و در این راستا چند ماموریت فرهنگی و پژوهشی و آموزشی را عملیاتی کردیم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم ادامه داد: بسیاری از تحصیلات در دانشگاه منجر به اشتغال نمی گردد، از این رو یکی از ایده های جهاد دانشگاهی شناسایی خلاء ها و احتیاجها و معرفی نخبگانی است که آموزش های تخصصی را سپری می نمایند.

وی گفت: جهاددانشگاهی قم 12 سال قبل فعالیت خود را شروع کرد و پایه کار در این جا پزشکی است، یکی از این ظرفیت ها درمان ناباروری است که به عنوان یکی از مسائل در سطح جهان شناخته می گردد چرا که 15 تا 20 درصد مردم جهان نابارور هستند.

حیدری اعلام کرد: 80 مرکز درمان ناباروی در کشور فعال است که 11 مورد برای جهاددانشگاهی است و ما جزء ده مرکز اصلی در کشور هستیم که با روش های نوین، هیچ بیماری احتیاج به رفتن به خارج از کشور ندارد، در حال حاضر نیز 15 درصد از بیماران خارج از کشور و 40 درصد خارج از قم هستند.

وی اضافه کرد: فراوری سلولهای بنیادین، برنامه نویسی در امور پزشکی، خبرگزاری های خبرنگاران و ایکنا و مرکز افکارسنجی ایسپا با روش علمی و ...از دیگر ظرفیت های جهاددانشگاهی است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اعلام کرد: یکی از برنامه های مهم جهاددانشگاهی ورود به تبیین و تبلیغ و اجرای بیانیه دوم گام انقلاب است تا از حالت شعاری بیرون بیاید و عملیاتی گردد، در این باره طرح ملی کشور را برای قم بومی کردیم و در هیات اندیشه ورز به آن پرداختیم و در این باره 7 کارگروه برای برگزاری نشست ها ایجاد کردیم.

وی توضیح داد: جهاد دانشگاهی در اشتغال خانگی نیز توانمندی های آموزشی را نشان داده است، در یکی از طرح ها 140 نفر شناسایی و توانمند سازی شدند، همچنین سهمیه 6500 نفری اشتغال خانگی به ما واگذار شد که طرح به تازگی شروع شده است.

حیدری عنوان نمود: زنان سرپرست خانواده برای اشتغال احتیاج به حمایت دارند و باید شرایط مناسبی برای پرداخت تسهیلات داشته باشیم، بعضی خانواده ها برای اشتغال خانگی به وامی 3 میلیون تومانی احتیاج دارند و باید بستر لازم برای تسهیل وام مهیا باشد.

وی گفت: طبق قانون هر حوزه ای باید ده درصد بودجه خود را به بخش خصوصی واگذار کند، این قانون بودجه در برنامه توسعه نیز آمده و تبصره 19 ماده 27 الحاق بودجه، بحث ظرفیت های خالی را مطرح نموده است که باید به بخش خصوصی واگذار گرددف ما انگیزه لازم و توانایی کافی درهیات علمی را داریم و باید طبق این قانون، حمایت شویم.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان قم اعلام کرد: این نهاد توانایی استفاده از ظرفیت های خالی را دارد و ما امکان انتقال دانش را در ابعاد مختلف داریم.

وی گفت: باید بخش دولتی فرصت رقابت را به بخش خصوصی بدهد و شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم باشد و این امر احتیاج به حمایت دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 12 اسفند 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-canada.ir شناسه مطلب: 156

به "توانمندی های جهاددانشگاهی در دوران تحریم آشکار شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "توانمندی های جهاددانشگاهی در دوران تحریم آشکار شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید