گزارش گم شدن 4.8 میلیارد دلار 4200 تومانی قدیمی و رسیدگی شده است

به گزارش تور کانادا، دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور واکنش نشان داد و گفت: به این تخلفات رسیدگی شده و بعضی هم در حال رسیدگی است.

گزارش گم شدن 4.8 میلیارد دلار 4200 تومانی قدیمی و رسیدگی شده است

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات اجرا شده در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالا های اساسی و غیراساسی در سال 1397 دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور گفت:

اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی وانقلاب تهران ارجاع و دستور آنالیز و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه شروع شده است.

ثانیاً: اعلام می دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روز های اخیر منتشر شده است، ولی مطابق سوابق و پرونده های موجود دادستانی تهران از اواخر سال 1397 و به ویژه پیگیری های ویژه در سال 1398 امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات وفساد های اتفاق افتاده در این زمینه، پرونده های متعدد قضائی تشکیل شده، که بعضی از این پرونده ها با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی شده وبعضی دیگر همچنان در حال رسیدگی وانجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارز ها نتیجه این رسیدگی های قضایی است؛ که مصداقاً خلاصه بعضی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام می گردد.

ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که 970/640/171/8 دلار بابت کالا های غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام می دارد که حسب آنالیز سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه 22/01/1397 تا تصویب مصوبه 16/05/1397 برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ 4200 تومان وجود داشته و تا تاریخ 16/05/1397 هیچگونه تفکیکی بین کالا های اساسی و غیراساسی نبوده است؛ که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه 22/01/1397 دولت، که از سوی کارشناسان وصاحب نظران مالی هم بار ها مطرح شده است، اعلام می دارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه 22/01/1397 بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت آنالیز دقیق تر موضوع به مراجع ذیربط صادر شده است.

رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 000.000.000.500.12 تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالا های غیراساسی تا تاریخ 16/05/1397 است که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانک های عامل وصول نمایند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانک های عامل صادر شده و پیگیری ها ادامه دارد.

خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص 000.000.800.4 دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام شد از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکت های دریافت نماینده ارز مطالبه و فرایند فعالیت های تجاری آن ها مورد آنالیز قرار گرفته که مواردی واردات کالا ها انجام و برطرف تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به به جامانده یا واردات در حال اجرا بوده که به اقتضای کالا های سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مسائل و موانع و تأخیر روبرو است و یا متأسفانه اشخاص دریافت نماینده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آن ها اجرا شده و درحال رسیدگی است.

در انتها قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/09/1398 را شامل می گردد که گزارش مورخ 05/11/1398 رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات اجرا شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و برطرف بعضی از مغایرت ها دارد.

1- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده

به موجب دادنامه شماره خلاصه 9709977207100060 مورخ 22/12/1397 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای وسازمان یافته درحد کلان (دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورق های استیل به میزان معادل 446 میلیون دلار) به تحمل 20 سال حبس و نیز ضبط کلیه ارز های دریافتی محکوم شده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مالی در مرحله اجرای حکم است.

- ((خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و ...))

2- به موجب دادنامه شماره 9809977807100056 مورخ 04/12/98 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان 150 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و ضبط ارز های اخذ شده به نفع دولت محکوم شده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم مالی در مرحله اجرای احکام است.

3- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و ...

به موجب دادنامه شماره 9709982133000057 تاریخ 23/11/97 صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم مالی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان 11 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری، شلاق و جزای نقدی محکوم شده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

4- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و ...

به موجب دادنامه شماره 9709982133000106 تاریخ 29/11/98 شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم مالی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 48 میلیون دلار به تحمل 12 سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

5- خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی، یوسف جنت مکان و غیره

به موجب دادنامه شماره 9809977807400036 مورخ 2/10/98 شعبه 4 ویژه رسیدگی به جرائم مالی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به وسیله قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 10 میلیون دلار به تحمل 15 سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجراء است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 24 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: tour-canada.ir شناسه مطلب: 454

به "گزارش گم شدن 4.8 میلیارد دلار 4200 تومانی قدیمی و رسیدگی شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش گم شدن 4.8 میلیارد دلار 4200 تومانی قدیمی و رسیدگی شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید